Nieuwsbrief juli 2016In deze nieuwsbrief geven wij een reactie op de vragen die wij hebben voorgelegd aan ons klantenpanel in mei 2016. Alle achterliggende cijfers vindt u in de rapportage vragenlijst klantenpanel mei 2016
. Het laatste onderwerp van onze nieuwsbrief gaat over de samenvatting van onze bedrijfsvisie 2016 ‘Voor het woonplezier van onze huurders’.
 
 
Wonen in een groep (voor senioren)

De Huurdersraad en Woningbedrijf Velsen willen graag weten of er belangstelling is voor wonen in een groep. Hierover is al overleg geweest. Inmiddels hebben zich ook 13 geïnteresseerden bij de Huurdersraad gemeld. Wordt vervolgd.

Reacties panel
Van de panelleden (232 reacties) geeft 28% aan interesse te hebben voor wonen in een groep. De antwoorden in het kort: 
- zelfstandigheid binnen de woongroep is belangrijk
- de helft wil ook wel gemengd wonen (niet alleen met senioren)
- 28 mensen hebben ingevuld dat ze er nog over na moeten denken, niet in de toekomst kunnen kijken, nog te jong zijn
- de meeste mensen weten niet wanneer ze ‘er aan toe zijn’; maar gemiddeld wordt er gekozen voor 75-80 als leeftijd voor het wonen in een groep.

 
Energie en geld besparen

De vragen over energie zijn door gemiddeld 220 mensen beantwoord. Van deze panelleden:
- heeft 50% centrale verwarming
- 68% vindt 19 -21 graden de gewenste temperatuur
- trekt 57% een trui aan in plaats van de kachel hoger te zetten
- 76% zet een uur voor het naar bed gaan de kachel lager
 
Vergelijken en overstappen
Een belangrijk deel van de vragen ging over vergelijken en overstappen. Daaruit blijkt dat een groot deel van de huurders de prijzen van de energieleveranciers niet vergelijkt (62%) en ook niet jaarlijks overstapt (87%). De helft van de mensen weet niet zeker of hun leverancier ook de goedkoopste is. Ons contact met WoonEnergie (leverancier alleen voor huurders) is de reden dat wij hier vragen over hebben gesteld. Zij garandeert elk jaar een prijs die bij de beste drie van Nederland hoort. Dat kan een goed alternatief zijn voor mensen die geen zin hebben in elk jaar overstappen, maar wel zeker willen zijn van een goede prijs.

Aanbod: meer keuze en een energietest
Huurders kunnen alleen bij deze leverancier terecht als hun corporatie een overeenkomst afsluit. 83% van de panelleden geven aan hier wel gebruik van te willen maken. Voor ons een reden om ‘ja’ te zeggen tegen WoonEnergie. Wij hopen dat onze huurders voor het eind van dit jaar gebruik kunnen maken van dit aanbod. Een extra voordeel is dat WoonEnergie een energietest aanbiedt die laat zien wat je zelf kan doen om energie te besparen.

 
Openingstijden Woningbedrijf Velsen

Sinds januari kunnen huurders alleen nog in de ochtend met vragen bij onze balie terecht. We houden onze deuren wel open om huurders en andere relaties die een afspraak hebben te ontvangen. De vragen die wij hebben gesteld maken onderdeel uit van de evaluatie over de nieuwe openingstijden.
 

Op de hoogte van de verandering
De meeste panelleden (75%) hebben het bericht over de gewijzigde openingstijden gelezen in het INFOMagazine. Ook de berichten in de Jutter/Hofgeest en de online media zijn gezien. Van de bezoekers die na 1 januari ‘s middags aan de balie kwamen, werd 81% toch direct geholpen. De overige bezoekers hebben een afspraak gemaakt, de telefoon gepakt of zijn een andere keer teruggekomen. Van de mogelijkheid om een tip te geven of een vraag te stellen, is maar door een paar mensen gebruik gemaakt. Hieruit kunnen wij geen informatie halen voor de eventuele verbetering van onze aanpak.

 
Infomagazine, het blad voor onze huurders

Er klinken soms geluiden dat onze huurders geen interesse hebben in ons blad. En zelfs dat het INFOMagazine de brievenbus niet bereikt. Reden voor ons het panel hier vragen over te stellen.

Van de panelleden ontvangt 90% het INFOMagazine. Dat betekent dat er toch nog 10% mist. Dat kan zijn omdat er ook andere relaties of woningzoekenden lid zijn van ons panel en zij ontvangen niet allemaal het magazine. Dus… bent u een huurder van Woningbedrijf Velsen en u ontvangt het magazine niet, dan horen wij dat graag van u.
Gelukkig bladert bijna iedereen die het magazine ontvangt deze ook door: 90%. We hebben niet gevraagd of de artikelen ook gelezen worden. Hier komen wellicht in één van onze volgende vragenlijsten op terug.


 
 

 
Nieuwe website 1 oktober live

Onze nieuwe website gaat op 1 oktober live. Begin september kunnen we achter de schermen al zien hoe het gaat worden. Dan is het tijd de puntjes op de i te zetten. Daar willen we het klantenpanel ook voor gebruiken. De personen die zich hiervoor hebben aangemeld, krijgen begin september een aantal vragen en opdrachten. Daar hopen wij dan van te leren of de website goed werkt, de teksten helder zijn en iedereen kan vinden wat hij/zij zoekt. En is dat niet het geval, dan hebben wij nog twee weken om dat te verbeteren.

 
Bedrijfsvisie 2016


De bedrijfsvisie 2016 'Voor het woonplezier van onze huurders' bestaat uit
42 pagina's. Dat vraagt nogal veel leeswerk. Daarom hebben wij de belangrijkste punten op één pagina samengebracht. Deze samenvatting gebruiken wij aan het
eind van het jaar ook om te laten zien welke zaken er in 2016 gerealiseerd zijn. 
 
Contact met Woningbedrijf Velsen

Wij willen graag weten op welke manieren u contact met ons heeft en hoe tevreden u daarover bent.

95 panelleden hebben contact gehad in april/mei. De top 3 is:
- 47% telefonisch
- 16% reparatie uitgevoerd
- 10% bezoek aan kantoor
 
Welk cijfer geeft u het contact
82% geeft een 6 of hoger. Het gemiddelde komt dit keer uit op 7,2. Dit is gelijk aan het cijfer van een half jaar geleden.

 
Meld u aan als Panellid

Vind u het interessant om uw mening te geven? En bent u nog geen lid van ons klantenpanel? U kunt zich nu aanmelden. Wij willen graag uw mening weten, die is erg belangrijk voor ons. Waarom? Omdat we onze dienstverlening nog beter kunnen aanpassen aan uw wensen! Aanmelden

 
Contact